Baza wiedzy

Kontrola UOKIK występująca w roli tajemniczego klienta

Nowelizacja przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (zmiany weszły w kwietniu) nadaje Prezesowi, ogólnie urzędowi – w tym ich delegaturom i osobom upoważnionym przez Prezesa – nową kompetencję – możliwość przeprowadzenia kontroli za pomocą tzw. tajemniczego klienta. Odbywa się to na zasadzie zwrócenia się UOKiK do SOKiK (Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) z wnioskiem o wydanie zgody na dokonanie takiej kontroli. Ta zgoda udzielana będzie w ciągu 48 godzin.

Czy wiesz, jak dbać o dane osobowe?

Już 17% Polaków okradziono z ich tożsamości. Za uświadamianie rodaków o wadze prawidłowego przechowywania danych osobowych zabrał się jeden z producentów niszczarek dokumentów. W tym roku po raz szósty zorganizował kampanię „Nie daj się okraść, chroń swoją tożsamość”, w ramach której przeszukano śmieci na terenie warszawskiego MPO. Znalezione dokumenty w większości przypadków mogłyby posłużyć złodziejom tożsamości.